Kniha Plant Genome Diversity nakladatelství Springer

Vědecký ředitel Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum doc. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. společně se třemi kolegy z Rakouska, Velké Británie a USA vydal v nakladatelství Springer první svazek knihy Plant Genome Diversity.

Po představení hlavních sekvenačních projektů v první kapitole
jsou následující kapitoly knihy zaměřeny na jednotlivé typy sekvencí DNA, které společně vytvářejí dědičnou informaci obsaženou v buněčném jádře a na sekvence DNA buněčných organel mitochondrií a plastidů. Zvláštní pozornost je věnována molekulární struktuře centromer a telomer, které představují významné funkční domény chromozómů. Pohled na evoluci genomů a jejich součástí zahrnuje nejnovější poznatky o zdvojování genomů v průběhu evoluce. Závěr knihy je věnován velmi živé oblasti studia epigenomiky, která představuje rozšíření studia epigenetické tj. nemendelovské dědičnosti na celé genomy a která rozšiřuje a mění pohled na evoluci a funkci dědičné informace rostlin. Všechny kapitoly jsou psány srozumitelným jazykem, který se vyhýbá odbornému slangu a kniha je vhodná pro postgraduální studenty a vědecké pracovníky se zájmem o strukturu, evoluci a funkci genomu rostlin.

Podrobnější informace jsou k dispozici zde:
http://www.springer.com/life+sciences/plant+sciences/book/978-3-7091-1129-1