Ocenění R&D týmu Centra na mezinárodním veletrhu BIOFORUM

Tým oddělení růstových regulátorů získal první cenu v soutěži „The best R&D team competition“, která se uskutečnila v rámci mezinárodního veletrhu Bioforum. 

V Brně proběhl ve dnech 23-24.5.2012 veletrh Bioforum 2012, který je největším a nejvýznamnějším veletrhem v oboru biotechnologií ve střední Evropě. Již od roku 2000 poskytuje prostor pro navazování zejména obchodních kontaktů mezi partnery z regionu střední Evropy, ale i ze západní Evropy a USA a podporuje transfer technologií z oblasti life science (biotechnologie, biochemie, molekulární biologie aj.) do oblastí farmacie, potravinářské výroby, kosmetiky atd.

Veletrhu se účastnili zástupci Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum s cílem vyhledat možnosti rozšíření spolupráce zejména s komerčním sektorem. Součástí veletrhu byla i mezinárodní soutěž „The best R&D team competition“, do které mohly vědeckovýzkumné týmy přihlásit zejména takové výsledky své činnosti, které jsou nejen patentově chráněné, ale probíhá i jejich komerční využití. Všechny nominované týmy prezentovaly svou práci a dosažené výsledky během soutěžního bloku v průběhu veletrhu.

Do této soutěže se přihlásil R&D tým oddělení růstových regulátorů Centra regionu Haná a Laboratoře růstových regulátorů Univerzity Palackého vedený prof. Ing. Miroslavem Strnadem, CSc., DSc. Členy nominovaného týmu byli dále Doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D., Mgr. Karel Doležal, Dr., Mgr. Lucie Szüčová, Ph.D., Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D, a RNDr. Marek Zatloukal, Ph.D. Přihlášeny a popsány byly patentované výsledky týmu a jejich komerční využití v oborech biomedicínská chemie, kosmetika, mikropropagace hospodářsky významných a ohrožených druhů stromů a dřevin, a agrochemie.

Hodnocení přihlášených R&D týmů z Polska, Slovenska, Maďarska a České republiky, prováděla dvoukolově odborná komise složená ze zástupců soukromých společností zabývajících se biotechnologiemi. Tým prof. Strnada postoupil do pětičlenného finále, kde byly aktivity a strategie týmu prezentovány dr. Spíchalem. Konečné výsledky hodnocení pak byly vyhlášeny v závěru veletrhu při oficiálním ceremoniálu, kdy byl jako vítězný tým vyhlášen právě R&D tým oddělení růstových regulátorů prof. Strnada, ocenění převzal za celý tým dr. Spíchal. Vítězný tým získal odměnu 5 000 EUR, tato prémie bude poukázána na účet Univerzity Palackého a bude použita pro další rozvoj vědeckovýzkumných aktivit týmu.

Tým tak na mezinárodním fóru velice úspěšně reprezentoval Univerzitu Palackého a Centrum regionu Haná a prezentoval výsledky dosahované v oblasti vědy a výzkumu a v jejich návazné komercializaci.