Publikace v časopisu Nature, spoluautor Mgr. Aleš Pěnčík, Ph.D.

Vědecký pracovník Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum se podílel na článku uveřejněném v prestižním časopisu Nature

Prestižní časopis Nature uveřejnil v dubnu článek “A novel putative auxin carrier family regulates intracellular auxin homeostasis in plants”, na kterém se podílel také Mgr. Aleš Pěnčík, Ph.D. z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, oddělení růstových regulátorů spolu s dalšími kolegy z Univerzity Palackého a dalších institucí.
Auxin je klíčovým hormonem regulujícím růst a vývoj rostlin. Transport auxinu mezi buňkami je zprostředkováván nosiči nazývanými PINs. Autoři článku identifikovali dosud neznámou skupinu nosičů auxinu označenou PIN-LIKES (PILS). Tyto nosiče, umístěné v endoplazmatickém retikulu, regulují vnitrobuněčnou akumulaci auxinu a metabolismus a udržují buněčnou homeostázi auxinu. Tyto poznatky ukazují, že mechanismus distribuce auxinu je významný pro mnoho vývojových procesů.
Dr. Pěnčík se na zpracování článku podílel prováděním analýzy obsahu auxinů v Arabidopsis thaliana a diskusí získaných dat.

Článek je k dispozici na: http://www.nature.com/nature/journal/v485/n7396/full/nature11001.html