Centrum regionu Haná na mezinárodním potravinářském veletrhu SALIMA 2012

Centrum regionu Haná se poprvé představilo na mezinárodním potravinářském veletrhu SALIMA 2012 v Brně. Cílem prezentace bylo představení Centra a nabídky spolupráce pro firmy z oboru potravinářství, a to zejména formou smluvního výzkumu. Kromě samotné prezentace proběhla jednání s vytipovanými firmami a některými dalšími vystavovateli, kdy se podařilo dohodnout několik konkrétních zakázek a další budou předmětem návazných jednání. Jednání probíhala nejen s firmami a vystavovateli z ČR, ale i ze zahraniční (např. Maďarsko, Polsko aj.)

Centrum regionu Haná prezentovalo nabídku spolupráce formou smluvního výzkumu v oblastech:

  • Stanovení antioxidační kapacity potravin metodou ORAC
  • Produkce rekombinantních proteinů
  • Enzymy jako nástroje pro analýzu potravin

 Vyloučena samozřejmě není ani spolupráce v jiných oblastech dle individuálních požadavků firem.

Představeny byly výhody a konkrétní přínosy této spolupráce pro podnikatelský sektor, které dosud nejsou v této sféře obecně příliš známé. Jako motivační prvek byly uvedeny i vybrané reference dosavadní spolupráce Centra a firem.