Inovační vouchery – Centrum regionu Haná a inovace ve firmách

Špičková vědecká centra pomohou firmám s inovacemi

Univerzita Palackého bude pomáhat s inovací výrobků malým a středně velkým firmám, které uspěly s žádostí o dotaci formou inovačního voucheru Olomouckého kraje. Do propojení vědy a výzkumu s praxí se zapojí i Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM).

Spolupráci s Centrem regionu Haná naváže například společnost Úsovsko, Trisol nebo Chemap Agro. „Inovace se budou týkat mimo jiné vlivu použití růstových stimulátorů na vybrané zemědělské plodiny, ověřování účinků výživy mikroprvky u obilnin a rozpracování metody extrakce malých peptidů z obilek ječmene. Podnikatelské subjekty budou moci využít rozsáhlé know-how širokého spektra vědeckých pracovníků centra, jejich zkušeností a špičkového přístrojového vybavení,“ uvedl Libor Hájek z Centra regionu Haná. Firmy mohou na spolupráci s vědeckým pracovištěm v oblasti inovací čerpat až 149 tisíc korun na nákup výzkumných služeb v hodnotě až 200 tisíc korun.

Díky inovačním voucherům naváže spolupráci se čtyřmi komerčními subjekty i Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů. Zaměří se na nanomateriálový výzkum a nové technologie. „Konkrétně se výzkumné úkoly orientují na obalové materiály, nové technologie řízení s využitím moderních výpočetních metod či technologie monitoringu kontaminovaných vod. V rámci spolupráce s komerčními subjekty půjde, stejně jako u Centra regionu Haná, zejména o využití unikátního přístrojového vybavení RCPTM a zapojení špičkových vědeckých pracovníků,“ uvedl Pavel Tuček z RCPTM.

Olomoucký kraj, statutární město Olomouc a Regionální rada ROP Střední Morava podpořili v prvním kole celkem 44 inovačních projektů. Seznam úspěšných žadatelů schválili v dubnu krajští radní. Jedná se o malé či střední podnikatele, kteří chtějí vytvořit nový či inovovaný produkt a zvýšit tak svoji konkurenceschopnost na trhu. Firmy mohou díky voucherům platit za spolupráci s vědeckovýzkumnými institucemi. Celková podpora dosáhne 6,1 milionu korun, na financování se podílí Regionální rada ROP Střední Morava, Olomoucký kraj a město Olomouc.

Nejpozději letos v červnu by měla být vyhlášena druhá výzva projektu. Obě vědecká centra jsou připravena na další spolupráci se zájemci z podnikatelského sektoru.