Věda v Olomouci – Setkání s firmami z oborů chemie a biotechnologie, 12.6.2013

Dovolujeme si Vás pozvat na akci Věda v Olomouci – setkání firem z oborů chemie a biotechnologie. Toto setkání bude probíhat ve formátu „120 vteřin“, kde každý účastník dostane na představení své společnosti a oblastí pro možnou spolupráci časový limit dvou minut. Po představení všech účastníků z akademické a komerční sféry, bude následovat neformální seznamování, spojené s dobrou kávou a pohoštěním.

Setkání navazuje na předchozí sérii osmi Kontaktních workshopů a účastní se ho vědečtí pracovníci Univerzity Palackého v Olomouci, zástupci Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého a zástupci center: Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) a Centra regionu Haná pro biotechnologický výzkum a zemědělský výzkum (CR HANÁ). Odborným partnerem akce se stala agentura CzechInvest, která vystoupí s informacemi o možnostech podpory podnikání.

Vstup na akci je bezplatný. Podmínkou účasti je pouze výše uvedená dvouminutová prezentace Vaší společnosti a požadavku na spolupráci. Počet účastníků akce Věda v Olomouci je kapacitně omezen, proto je možné za každou společnost vyslat pouze jednoho zástupce.

Akce probíhá 12. června 2013, 13.00 h – 15.00 h
ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci
Šlechtitelů 813/21, Olomouc-Holice

Kompletní seznam přednášejících účastníků bude průběžně aktualizován. Za Univerzitu Palackého v Olomouci vystoupí: Dr. Ing. Petr Kubečka za Vědeckotechnický park; Mgr. Pavel Tuček Ph.D. – Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů; Prof. Ing. Lubomír Lapčík CSc. -katedru fyzikální chemie; Prof. RNDr. Juraj Ševčík Ph.D  – katedra analytické chemie, děkan přírodovědecké fakulty; Doc. RNDr. Libor Machala Ph.D. – RCPTM – Odd. Nanokrystalické oxidy; Mgr. Jan Filip Ph.D. – za projekt Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd (Nanobiowat); Bc. Libor Hájek – možnosti spolupráce s Centrem regionu Haná v oblastech zemědělství, potravinářství, farmacie a kosmetiky a za CzechInvest paní Ing. Lenka Gondová – ředitelka regionální kanceláře.

Svou účast, prosím, potvrďte na e-mail: martin.simo@vtpup.cz nebo se přímo registrujte na  www.vedavolomouci.cz.