„Zelená pro lepší budoucnost“

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum uspořádalo ve dnech 17.-21.června konferenci s názvem Olomouc Biotech 2013: Plant Biotechnology – Green for Good II, na kterou se sjely vědecké špičky z celého světa v oblasti biotechnologií rostlin. 

Cílem konference, která navázala na stejnojmennou akci z roku 2011, bylo podnítit spolupráci mezi různými oblastmi výzkumu, vývoje a inovací biotechnologií rostlin. „Během pěti dnů se diskutovalo o tématech jako genetické šlechtění obilovin, reakce rostlin na stresové podněty a zvyšování jejich odolnosti vůči stresu nebo bioenergetika a propojení biotechnologického průmyslu s akademickou sférou,“ uvedl ředitel Centra regionu Haná Ivo Frébort.

IMG_5642

Účastníci konference diskutovali rovněž o možnostech využití geneticky modifikovaných rostlin v souvislosti s plány Evropské unie na rozvoj bio-ekonomiky.  „Vhodné využití vědeckého potenciálu a dosažených znalostí v oboru biotechnologií, kterými se Centrum regionu Haná dlouhodobě zabývá, by mohlo pro Českou republiku znamenat ekonomické přínosy a zvýšení konkurenceschopnosti,“ doplnil Frébort.

Z významných hostů na konferenci vystoupili například prezident Evropské biotechnologické federace  profesor Marc van Montagu, který je průkopníkem v oboru genetické transformace rostlin a kterého během jeho pobytu v Olomouci zastihla zpráva o zisku prestižního ocenění „World Food Prize“. Mezi pozvanými hosty byl i profesor Heribert Hirt – představitel Evropské organizace pro rostlinnou vědu (EPSO), což je nezávislá akademická organizace sdružující více než 226 výzkumných institucí a univerzit s cílem zvýšit dopad vědy a výzkumu rostlin v Evropě. Do Olomouce zavítala také Kristin Bilyeu, jejíž výzkum se zaměřuje především na zdokonalování skladby zrna sojových bobů pro zlepšení výživnosti potravin a krmiv.  Doktorka Bilyeu pracuje pro americké ministerstvo zemědělství, které řídí zemědělskou výzkumnou politiku USA.  Mezi zvanými hosty byl i Anastasios Melis, profesor Kalifornské univerzity v Berkeley, jehož zaměřením je fotosyntéza a bioenergetika rostlin; profesor Tony Bacic z Univerzity v Melbourne, který se mimo jiné zabývá strukturou, funkcemi a biosyntézou komplexních sacharidů a funkční genomikou obilovin. V neposlední řadě přijel i Yuri Gleba, generální ředitel společnosti Icon Genetics, která objevuje a vyvíjí nová biofarmaceutika  a bílkoviny za využití zelených rostlin jako hostitelů.

Konference se zúčastnilo 38 přednášejících z Evropy, Spojených států amerických, Austrálie či Japonska a více než 80 posluchačů. Součástí programu byla i poster session, kde měli příležitost prezentovat výsledky svého výzkumu všichni účastníci, kteří neměli přednášku. Z celkového počtu 28 studentských posterů velmi dobré úrovně byly vědeckou radou konference vybrány tři nejlepší. Vítězkou studentské soutěže se stala Veronika Smékalová, studentka buněčné biologie. Ocenění za druhé a třetí místo si odnesli Helena Staňková a Ankush Prasad. Věcné ceny do soutěže věnovala společnost MERCI, s.r.o.

IMG_1717

Jak prof. Ivo Frébort, tak  prof. Jaroslav Doležel, vyjádřili ve svých závěrečných projevech potěšení nad hladkým průběhem pětidenní akce a naznačili, že se v budoucnu možná dočkáme konference Green for Good s pořadovým číslem tři.