Úspěšná projektová žádost na podporu pre-seed aktivit

Společný projekt „Nové technologie UP v chemii a biologii“ připravený Centrem regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Regionálním centrem pokročilých materiálů a technologií získal dotační podporu z programu OP VaVpI, která umožní dopracování komerčně nadějných výsledků výzkumu a vývoje obou center a jejich přípravu pro budoucí komercializaci.

V obou centrech byly vytipovány výsledky, které jsou potenciálně zajímavé pro využití firmami v ČR a v zahraničí. Před nabídnutím potenciálním zájemcům je nutné provést jejich dopracování, ověření výsledků výzkumu testováním, ověření technické proveditelnosti, sestavit plán komercializace, způsob ochrany průmyslového vlastnictví, ověření komerční stránky atd..

Na tyto činnosti budou v letech 2014 -2015 použity prostředky získané z OP VaVpI ve výši 18 122 601 Kč. Část prostředků je určena pro činnost realizačního týmu, který bude zajišťovat veškerý kontakt a jednání s firemní sférou a administraci projektu. Tento tým bude pokračovat v činnosti i po skončení projektu a bude provádět obdobné práce pro další potenciálně komerčně využitelné výsledky výzkumu obou center.

Předložený projekt obsahoval 7 komerčně nadějných výsledků, hodnocením prošlo a podporu získalo 5 z nich. V první fázi realizace projektu (v roce 2014) proběhne podrobné ověřování potenciálu všech 5 výsledků a do druhé fáze (v roce 2015) postoupí ty z nich, u kterých bude potenciál nejvyšší. Tyto výsledky budou dopracovány do konečné fáze a budou nabídnuty potenciálním zájemcům.

Jedná se o první podporu tohoto druhu získanou pro UP, která znamená další příležitost pro komerční využití některých výsledků dosažených dlouhodobým výzkumem na UP.