O centru

CENTRUM REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

 

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum je výsledkem spolupráce mezi Univerzitou Palackého v Olomouci a olomouckými pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. (oddělení zelenin a speciálních plodin) a Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. (laboratoře molekulární cytogenetiky, cytometrie a cytoskeletu). Každý z partnerů do vybudovaného centra přinesl své specifické know-how, své odborníky a vybrané špičkové technologie. Vybudování, doplnění přístrojového vybavení a zahájení provozu centra bylo podpořeno z OP Výzkum a vývoj pro inovace v letech 2010 – 2013, a sice částkou 807 774 430,- Kč. Současné fungování centra a jeho budoucnost na období příštích pěti let jsou z větší části zajištěny Národním programem udržitelnosti I, který pracovišti přinese finanční prostředky pro další rozvoj po stránce vybavení špičkovými přístroji, ale i po stránce financování běžného provozu.

 

Název projektu Udržitelný rozvoj výzkumu v Centru regionu Haná
Číslo projektu LO1204
Název operačního programu Národní program udržitelnosti I (NPUI)
Dotace 393 155 000,- Kč
Datum zahájení projektu 1. ledna 2014
Předpokládané datum ukončení realizace projektu 31. prosince 2018

Příjemce projektu:

Univerzita Palackého v Olomouci (UP)

Partneři projektu:

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. (ÚEB AV ČR)

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. (VÚRV)

Informace o operačním programu:

Národní program udržitelnosti I (NPUI)

Projekty OP VVV