Pro zaměstnance

Plán motivačního a podpůrného programu genderové politiky

více informací (*.pdf)

Spolupráce se zaměstnankyněmi/zaměstnanci na mateřské/rodičovské dovolené

Mgr. Iva Ilíková, Ph.D. (Oddělení biofyziky, t. č. na rodičovské dovolené) nabízí korektury angličtiny v odborných manuskriptech. V případě zájmu ji kontaktujte na emailové adrese: snyrychi@prfnw.upol.cz

Zkušenosti se slaďováním práce a péče o rodinu

Zde připravujeme sekci s možností vkládat příspěvky popisující vaše zkušenosti se slaďováním pracovního a osobního života, nápady a připomínky, které podpoří vytváření sítí mezi rodinami zaměstnanců/zaměstnankyň CRH a zapojení zaměstnankyň/zaměstnanců CRH na mateřské/rodičovské dovolené do aktivit CRH.