Celá struktura

Orgány Centra

Řídicí úsek (vedoucí Ing. Lucie Pavlovičová)

Výzkumné jednotky