Centrální laboratoře a podpora výzkumu

Oddělení Centrální laboratoře a podpora výzkumu bylo začleněno do struktury Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) počátkem roku 2013, jako součást Technologického centra UP. Úkolem Centrálních laboratoří je poskytování servisních služeb výzkumným týmům CRH a zajišťování smluvního výzkumu v oblasti chemické analýzy. Laboratoře jsou vybaveny zejména chromatografickými přístroji pro plynovou a kapalinovou chromatografii s několika různými detektory, jež umožňují kvalitativní i kvantitativní analýzu širokého spektra organických molekul. Výzkumný tým Centrálních laboratoří se věnuje studiu přírodních látek izolovaných z rostlin a bakterií. Dalším předmětem zájmu jsou rostlinné hormony cytokininy a strigolaktony. Jsou vyvíjeny metody chemické analýzy těchto látek, pozornost je věnována rovněž jejich syntéze, chemickým a biochemickým přeměnám, případně výskytu a interakcím s dalšími skupinami fytohormonů.

Více informací na http://centralab.cr-hana.upol.cz

  doc. RNDr. Petr TARKOWSKI, Ph.D.
  Vedoucí oddělení, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; člen Vědecké Rady Centra; Senior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 677, petr.tarkowski@upol.cz
  Mgr. Pavel JAWOREK
  Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 843, pavel.jaworek@upol.cz
  Ing. Sanja ZELJKOVIĆ ĆAVAR, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  + 420 585 634 677, sanja.cavar@upol.czsanjacavar.sc@gmail.com
  Mgr. Rostislav HALOUZKA
  Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 895,