Oddělení biochemie proteinů a proteomiky

Vědecký tým oddělení se zabývá několika výzkumnými směry. Přední náplní pracoviště je hmotnostní spektrometrie v analýze proteinů. K dispozici je instrumentální vybavení pro separaci proteinů a peptidů doplněné hmotnostními spektrometry s ionizací MALDI a ESI. Využívá se běžných metod pro přípravu a přečištění vzorků. Provádí se rutinní identifikace proteinů (peptidové mapování a peptidové sekvencování), relativní a absolutní kvantifikace a analýza posttranslačních modifikací (glykosylace, fosforylace). Záběr je přitom široký: od analýzy jednoho vybraného proteinu po mapování proteomů. Hmotnostní spektrometrie intaktních buněk a spor slouží k identifikaci mikroorganismů. Studují se také enzymy, zejména rostlinného a mikrobiálního původu, např. dehydrogenasy, oxidasy a proteasy. Tyto enzymy se získávají izolací z jejich přirozených zdrojů (tkáně, buňky) nebo rekombinantní expresí příslušných genů v hostitelských mikroorganismech. Jejich studium zahrnuje popsání molekulových vlastností, určení typických substrátů a inhibitorů, případně krystalizaci a strukturní analýzu. Hledá se rovněž praktické využití enzymů v potravinářské analýze, a to konstrukcí biosenzorů či imobilizací enzymů na pevné nosiče. Nakonec je možné zmínit zkoumání metabolických drah pro biosyntézu a biodegradaci určitých metabolitů (např. rostlinných hormonů).

Další informace: http://proteomika.cr-hana.upol.cz/, http://biochemie.upol.cz/

  prof. Mgr. Marek ŠEBELA, Dr.
  Zástupce ředitele Centra, Vedoucí oddělení, vedoucí výzkumný pracovník, člen Vědecké Rady Centra, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 927, +420 585 634 922, marek.sebela@upol.cz
  Mgr. René LENOBEL, Ph.D.
  Senior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 872, rene.lenobel@upol.cz
  Mgr. Filip DYČKA, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 841, filip.dycka@upol.cz
  Mgr. Vojtěch FRANC, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 931, vojtech.franc@upol.cz
  Mgr. Jan FRÖMMEL, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 893, jan.frommel@upol.cz
  Mgr. Ivo CHAMRÁD, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 839, ivo.chamrad@upol.cz
  Mgr. Martina KOPEČNÁ (roz. TYLICHOVÁ), Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 840, martina.tylichova@upol.cz
  Mgr. David KOPEČNÝ, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 840, david.kopecny@upol.cz
  Mgr. Martin RAUS, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 842, martin.raus@upol.cz
  Mgr. Radim SIMERSKÝ, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 839, simersky@email.cz
  Ing. Jana UŘINOVSKÁ (roz. HUJOVÁ), Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 839, jana.urinovska@upol.cz
  Mgr. Radka KONČITÍKOVÁ
  Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 842, radka.koncitikova@upol.cz
  Iveta KOBRLOVÁ
  Sekretářka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 672, iveta.kobrlova@upol.cz
  Mgr. Eva HÁJKOVÁ
  Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  evkahajk@gmail.com
  Mgr. Zdeněk PERUTKA
  Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 931, Perutka.Zdenek@seznam.cz