prof. Mgr. Marek Šebela, Dr. (nar. 1971)

sebela

Vzdělání:

 • 1994 – ukončení studia oboru Biochemie na PřF MU v Brně
 • 1997 – ukončení doktorského studia oboru Biochemie na PřF MU v Brně
 • 2002 – habilitace v oboru Biochemie, PřF MU v Brně
 • 2007 – profesor pro obor Biochemie – Masarykova univerzita v Brně

Zaměstnání:

 • 1994 – 1996 – asistent na PřF UP v Olomouci
 • 1996 – 2002 – odborný asistent na PřF UP v Olomouci
 • 2002 – 2007 – docent na PřF UP v Olomouci
 • 2006 – 2012 – vedoucí Katedry biochemie PřF UP v Olomouci
 • 2007 – dosud – profesor biochemie na PřF UP v Olomouci
 • 2010 – dosud – vedoucí Oddělení biochemie proteinů a proteomiky, Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, PřF UP v Olomouci
 • 2014 – 2018 – zastupující ředitel, Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, PřF UP v Olomouci

Vědecké zaměření:

 • enzymologie, zaměření na enzymy z oblasti metabolismu polyaminů
 • biochemie proteinů a proteomika, zaměření na proteolytické enzymy a glykoproteiny
 • publikoval > 130 odborných prací (150 záznamů na WoS; 1800 citací, h-index 21), > 200 prezentací na konferencích
 • Cena pro mladé vědecké pracovníky do 35 let, vyhlásila Učená společnost České republiky (2005)
 • Cena Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery za práci v oblasti molekulární struktury látek, kategorie hmotnostní spektrometrie, vyhlásila Spektroskopická společnost Jana Marka Marci (2010)

Praxe v zahraničí:

 • 1995 (1 m): Univerzita v Bayreuthu, Německo; doktorandská stáž
 • 1996 (2 m): Univerzita v Bayreuthu, Německo; doktorandská stáž
 • 1997 (1 m): Laboratoř Carlsberg, Dánsko; doktorandská stáž
 • 2000 (1 m): univerzity v Jamaguči a Ósace, Japonsko; výzkumná stáž
 • 2002 – 2006 (celkem 3 m): Ústav Maxe Plancka pro molekulární a buněčnou biologii a genetiku, Německo; výzkumné stáže v rámci společného výzkumného projektu
 • 2006 (1 m): AgroParisTech, Francie; vědecká dovolená („sabbatical leave“)
 • řada kratších stáží (týden – 14 dní): Bayreuth, Cagliari, Eger, Lyngby, Řím, Vídeň, Arlington/Texas
 • zkušenosti s výukou v rámci učitelských pobytů Erasmus – Lyngby, Grignon a Versailles

Členství:

 • Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii (ČSBMB), člen výboru společnosti
 • Proteomická sekce při ČSBMB, člen výboru sekce
 • Česká společnost pro strukturní biologii (ČSSB), člen výboru společnosti
 • Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii, člen
 • European Proteomics Association, zástupce národní společnosti ve výboru
 • člen redakční rady časopisu Journal of Proteomics
 • člen Výboru konferencí Central and Eastern European Proteomics Conference

Granty a projekty:

 • řešitel (8) nebo podíl na řešení (25) u vědeckých projektů domácích (MŠMT, GAČR)  nebo zahraničních (BMBF/Německo, OeAD/Rakousko, JSPS/Japonsko)
 • řešitel (1) nebo podíl na řešení (14) u domácích vzdělávacích projektů (MŠMT)