Mgr. René Lenobel, Ph.D. (nar. 1971)

Vzdělání: 

 • Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, obor analytická chemie, Olomouc – titul Mgr. (1995)
 • Univerzita Palackého, Přírodovědecké fakulta, obor analytická chemie, Posgraduání studium – titul Ph.D. (2002)

Zaměstnání:

 • 2002 – 2005 – Laboratoř růstových regulátorů, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, post-doc
 • 2007 – dosud – Laboratoř růstových regulátorů, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, samostatný vědecký pracovník
 • 2011 – dosud – Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Oddělení biochemie proteinů a proteomiky, Univerzita Palackého, Přírovovědecká fakulta, senior research

 

Vědecké zaměření:

 • Příprava afinitních ligandů biologicky aktivních látek s následnou imobilizací na nosiče, využití připravených sorbentů pro afinitní isolace a purifikace proteinů z různých biologických materiálů (rostlinné, živočišné). Charakterizace, identifikace a kvantifikace nízkomolekulárních látek, peptidů a proteinů pomocí metod kvalitativní a kvantitativní proteomiky založené na využití nanokapilární chromatografie a tandemové hmotnostní spektrometrie.
 • Autorem nebo spoluautorem  27 publikací s počtem citací 358 a H indexem 11 (dle ISI WOS).< o:p > < /SPAN >

 

Praxe v zahraničí:

 • 1993 – 2002 3 krátkodobé pobyty (v rozsahu 5 týdnů) v zemích Německo, Anglie, Belgie – věnovaných přípravě monoklonálních a polyklonálních protilátek, přípravě afinitních ligandů, jejich imobilizace na nosiče a použití těchto afinitní nosičů k isolacím proteinů. Přednášky na těchto studijních pobytech.
 • 2003   3 měsíce Univerzita Antwerpy, Oddělení rostlinné fyziologie and biochemie, Antwerpy, Belgie – afinitní purifikace proteinů a proteomická analýza.
 • 2005 – 2007 24 měsíců post-doc na Max-Planck-Institutu biochemie, Oddělení buněčné biologie, Mnichov, Německo – proteomická analýza fosfoproteomomu, kvantitativní proteomika.

Granty a projekty:

 •  Hlavní řešitel, spoluřešitel a/nebo člen týmů 4 národních (GA ČR, MŠMT) projektů.