Oddělení biofyziky

Výzkumný tým Oddělení biofyziky se zabývá především studiem stresu rostlin, a to zejména jeho vlivu na fotosyntézu a na procesy s ní související. Při výzkumu používáme celou řadu tradičních i moderních fyzikálních a biochemických metod (měření obsahu fotosyntetických pigmentů, chlorofyl-proteinových komplexů, měření parametrů fluorescence chlorofylu, rychlosti asimilace CO2 a vývinu O2, optických spekter listů, aktivity enzymů nebo šíření elektrických potenciálů po rostlině). Experimentálně získaná data také teoreticky simulujeme na základě matematických modelů popisujících fyzikální podstatu daných procesů. Velkou pozornost věnujeme reaktivním formám kyslíku (ROS), které vznikají v živých organismech při různých metabolických procesech a kvůli své schopnosti poškozovat buňky jsou spojovány s procesem stárnutí a s řadou chorob. K detekci ROS využíváme nejen klasické absorpční a fluorescenční metody, ale také elektronovou paramagnetickou rezonanci (EPR spin-trapping spektroskopie) a detekci ultraslabé fotonové emise.

Dále se věnujeme studiu strukturně-funkčních vlastnosti nukleových kyselin a proteinů. Zajímají nás především modifikace nukleových kyselin (zejména DNA) způsobené cytostatiky odvozenými od komplexů  přechodných kovů (platina, ruthenium, osmium). Intenzivně se věnujeme také studiu struktury a funkce sodno-draselné pumpy (Na+/K+-ATPázy).

Více informací: http://biofyzika.upol.cz/

  prof. RNDr. Petr ILÍK, Ph.D.
  Vedoucí oddělení, Senior Researcher, člen Vědecké rady Centra, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 153, petr.ilik@upol.cz
  RNDr. Martina ŠPUNDOVÁ, Ph.D.
  Senior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 512, martina.spundova@upol.cz
  prof. RNDr. Jan NAUŠ, CSc.
  Senior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 159, jan.naus@upol.cz
  prof. RNDr. Jana KAŠPÁRKOVÁ, Ph.D.
  Senior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 154, jana.kasparkova@upol.cz
  prof. RNDr. Viktor BRABEC, DrSc.
  Senior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 154, viktor.brabec@upol.cz
  doc. RNDr. Pavel POSPÍŠIL, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 174, pavel.pospisil@upol.cz
  doc. RNDr. Dušan LAZÁR, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 164, dusan.lazar@upol.cz
  doc. RNDr. Martin KUBALA, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 179, martin.kubala@upol.cz
  doc. Mgr. Andrej PAVLOVIČ, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 831, andrej.pavlovic10@gmail.com
  RNDr. Roman KOUŘIL, Ph.D.
  Senior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 837, roman.kouril@upol.cz
  Mgr. Vladimíra NOŽKOVÁ, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  Mateřská dovolená, vladimira.nozkova@upol.cz
  Mgr. Iva ILÍKOVÁ, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  Mateřská dovolená, iva.snyrychova@upol.cz
  Mgr. Alexandra HUSIČKOVÁ, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 290, alexandra.husickova@upol.cz
  Mgr. Marek RÁC
  Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 833, markussk@seznam.cz
  Ankush PRASAD, MSc.
  Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 881, prasad.ankush@gmail.com
  Mgr. Lukáš NOSEK
  Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 845, lukas.nosek@upol.cz
  Ravindra Sonajirao KALE, MSc.
  Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 844, ravibiophysics@gmail.com
  Irma CMAJDÁLKOVÁ
  Sekretářka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 849, irma.cmajdalkova@upol.cz
  Iveta KOBRLOVÁ
  laborantka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 672, iveta.kobrlova@upol.cz
  Mgr. Tibor STOLÁRIK
  Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 886, tibor.stolarik@gmail.com
  Mgr. Petra ČECHOVÁ
  Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 887, petra.cechova@upol.cz
  Mgr. Jaroslava GELETIČOVÁ
  Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 887, jaroslava.geleticova@upol.cz
  Vinay PATHAK, MSc.
  Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 4844, vinaypathak86@gmail.com
  Mgr. Jitka PRACHAŘOVÁ, Ph.D.
  Vědecká pracovnice, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 169, jitka.pracharova@upol.cz
  Aditya KUMAR, MSc.
  Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 844, sunnyaditya.16@gmail.com
  Pavla OCVIRKOVÁ
  Laborantka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 881, pavla.ocvirkova@upol.cz
  Mgr. Ursula FERRETTI
  Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 844,
  Mgr. Barbora BARÁNKOVÁ (roz. CHMELINOVÁ)
  Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 844, barbora.barankova@upol.cz
  Mgr. Helena MELKOVIČOVÁ
  Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 844, helena.melkovicova@upol.cz