prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D. (nar. 1968)

Vzdělání:

 • 1991 – ukončení studia v oboru Biofyzika a chemická fyzika na PřF UP v Olomouci
 • 1995 – Ph.D., RNDr. v oboru Biofyzika, PřF UP v Olomouci
 • 2003 – habilitace v oboru Biofyzika, Masarykova Univerzita v Brně
 • 2011 – profesor biofyziky, UP v Olomouci

Zaměstnání:

 • 1995 – 2003 – odborný asistent, PřF UP v Olomouci
 • 2003 – 2011 – docent, PřF UP v Olomouci
 • od 2011 – profesor biofyziky, PřF UP v Olomouci

Vědecké zaměření:

 • biofyzika fotosyntézy
 • detekce stresů rostlin
 • publikoval > 60 odborných prací (50 záznamů na WoS; 500 citací, h-index 17), > 50 prezentací na konferencích

Praxe v zahraničí:

 • 2001 – 2008 (7 m): Department of Plant Physiology and Biochemistry, Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, Jagiellonian University, Kraków, Poland
 • 2006 (1 t): Bioenergetics Laboratory, University of Geneva, Geneva, Switzerland

Členství:

 • International Society of Photosynthesis Research
 • Česká společnost pro experimentální biologii rostlin
 • American Society of Photochemistry and Photobiology

Granty a projekty:

 • řešitel, spoluřešitel nebo člen týmu ve více než 20 národních (Grantová agentura ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) a mezinárodních (6. rámcový program Evropské komise) projektů