Mgr. Miroslav Valárik, Ph.D. (nar. 1971)

valarikmVzdělání:

  • 1990 – 1995 – Katedra Biochemie, PrF UK Bratislava, Slovenská republika
  • 1995 – 2004 – Ph.D., Katedra Fyziológie rastlín, PrF UK Bratislava, Slovenská republika, ÚEB AV ČR Olomouc Česká republika

Zaměstnání:

  • 1995 – 2004 – vědecký pracovník, ÚEB AV ČR Olomouc
  • 2004 – 2006 – Postdok – Department of Plant Science, University of California, Davis, USA
  • 2006 – doposud – samostatný vědecký pracovník, ÚEB AV ČR Olomouc

Vědecké zaměření:

  • Biochemie, molekulární biologie, genetika, cytogenetika a fyziologie rostlin, jaderná a funkční genomika, biologie agronomicky významných znaků, šlechtění rostlin
  • WOS: 15 záznamů, SCI: 398 citací, h-index: 10
  • Na mezinárodních vědeckých konferencích presentováno více než 15 nástěnkových příspěvků

Praxe v zahraničí:

  • 2004 – 2006 – Department od Plant Sciences, UC Davis, California, USA, postdoc

Granty a projekty:

  • 2008 – 2011 – řešitel projektu GA521/08/1629 Konstrukce BAC knihoven specifických pro chromosom 4AL a poziční klonování genu pro rezistenci dospělých rostlin k padlí travní u pšenice.