Oddělení buněčné biologie

Dvě hlavní témata našeho výzkumného týmu jsou: „Signální sítě rostlin“ a „Vývoj polarity v rostlinách“, která obě souvisí s transdukčními kaskádami signálu, cytoskeletem a endomembránami. Náš tým používá komplexní buněčno-biologické, proteomické, genetické, fyziologické a biochemické přístupy s cílem lépe porozumět percepci informací a transdukce u rostlin ve vztahu k fyziologii stresu rostlinu jak abiotického, tak biotického původu. Kromě zkoumání vztahů mezi rostlinou a jejím prostředím, studujeme rovněž biotické interakce rostlin s půdními bakteriemi (legume-Rhizobium symbiosis) u dvou modelových rostlin – vojtěška a tolice. Ke studiu souhry mezi proteinovými kinázami aktivovanými mitogenem (MAPKs), endomembránami a cytoskeletem během vývoje rostliny a adaptaci na stres využíváme pokrokových technik buněčné biologie včetně live mikroskopie.

Více informací: http://cr-hana.upol.cz/cellbiol/

  prof. RNDr. Jozef ŠAMAJ, DrSc.
  Vedoucí oddělení, vedoucí výzkumný pracovník a člen Vědecké rady Centra, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 978, jozef.samaj@upol.cz
  doc. Mgr. Miroslav OVEČKA, Ph.D.
  Senior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 734, miroslav.ovecka@upol.cz
  doc. Ing. Tomáš TAKÁČ, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 975, tomas.takac@upol.cz
  Mgr. Olga ŠAMAJOVÁ, Dr.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 732, olga.samajova@upol.cz
  Ing. Pavel KŘENEK, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 736, pavel.krenek@upol.cz
  doc. Georgios KOMIS, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 734, georgios.komis@upol.cz
  Mgr. Anna KUCHAŘOVÁ (DOSKOČILOVÁ), Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 733, anna.kucharova@upol.cz
  Ing. Pavol VADOVIČ, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 909, pavol.vadovic@upol.cz
  Mgr. Veronika ZAPLETALOVÁ (SMÉKALOVÁ), Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  Mateřská dovolená, veronika.smekalova@upol.cz
  Mgr. Ivan LUPTOVČIAK
  Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 733, ivan.luptovciak @upol.cz
  Mgr. Petra TRČKOVÁ
  Technička, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  Mateřská dovolená, petra.trckova@upol.cz
  Katarína TAKÁČOVÁ
  Technička, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  katarina.takacova @upol.cz
  Monika VADOVIČOVÁ
  Technička, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420585634736, monika.vadovicova@upol.cz