prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc. (nar. 1964)

samajj

Vzdělání:

 • 1987 – ukončení studia oboru Všeobecná biologie na PřF UK Bratislava a zisk titulu RNDr.
 • 1993 – CSc. v oboru Fyziologie rostlin – PřF UK Bratislava
 • 2004 – habilitace v oboru Botanika – Institute of Cellular and Molecular Botany, University of Bonn, SRN
 • 2009 – DrSc. v oboru Biologie, SAV, Bratislava
 • 2009 – profesor botaniky – UP Olomouc

Zaměstnání:

 • 1993 – 1996 – odborný asistent, Katedra fyziologie rostlin, PřF UK Bratislava, SR
 • 1997 – 2002 – samostatný vědecký pracovník, Ústav genetiky a biotechnologií rostlin, Slovenská akademie věd, Nitra, SR
 • 2003 – 2009 – docent, Institute of Cellular and Molecular Botany, University of Bonn, SRN
 • 2010 – dosud – profesor botaniky na PřF UP v Olomouci

Vědecké zaměření:

 • molekulární buněčná biologie rostlin molekulární biologie a biochemie, proteomika, rostlinné biotechnologie, cytoskeleton, signalling, vezikulární transport, endocytóza, stres
 • publikoval > 100 odborných prací (100 záznamů na WoS, 2204 citací, h-index 27), > 80 prezentací na konferencích

Praxe v zahraničí:

 • 1994 – 1995 – Université Paul Sabatier, Toulouse, Francie, Eurosilva (EU Project), postdoc
 • 1997 – 1999 – Alexander von Humboldt Research Fellowship, Institute of Botany, University of Bonn, SRN, postdoc
 • 2000 – 2002 – Marie Curie Individual Research Fellowship (EU), Institute of Microbiology and Genetics, Vienna, Rakousko, postdoc
 • 2003 – 2009 – Institute of Cellular and Molecular Botany, University of Bonn, SRN, docent a vedoucí výzkumné skupiny
 • řada kratších stáží a kurzů Aarhus, Zürrich, München, Bonn

Členství:

 • European Plant Science Organization (EPSO)
 • International Plant Proteomic Organization (INPPO)

Editor:

 • Plant Signaling and Behavior
 • Frontiers in Plant Proteomics
 • Frontiers in Plant Cell Biology
 • Frontiers in Technical Advances in Plant Science

Granty a projekty:

 • řešitel nebo podíl na řešení u 20 projektů domácích (GAČR) i zahraničních (DFG/DAAD Německo, APVV/VEGA/Slovensko)
 • spoluřešitel projektu OP VaVpI PO2 „Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum“ – vedoucí oddělení buněčné biologie