Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D. (nar. 1967)

MiroVzdělání: 

 • Univerzita Komenského, Přírodovědecká fakulta, Bratislava – titul Mgr. (1991)
 • postgraduální studium v oboru fyziologie rostlin, Univerzita Komenského, Přírodovědecká fakulta, Bratislava – titul PhD. (1998)

Zaměstnání:

 • 1993 – 1994 – Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta, katedra farmakologie a toxikologie, Bratislava, vědecký asistent
 • 1994 – 2003 – Botanický ústav Slovenské Akademie Věd, oddělení fyziologie rostlin, Bratislava, odborný pracovník
 • 1996 – 2011 – Univerzita Komenského, Přírodovědecká fakulta, katedra fyziologie rostlin, Bratislava, vědecký asistent
 • 2003 – 2005 – Botanický ústav Slovenské Akademie Věd, oddělení fyziologie rostlin, Bratislava, vědecký pracovník
 • 2005 – 2011 – Botanický ústav Slovenské Akademie Věd, oddělení fyziologie rostlin, Bratislava, samostatný vědecký pracovník
 • 2012 – dosud – Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, oddělení buněčné biologie, Olomouc, senior researcher

 Vědecké zaměření:

 • Buněčná proliferace, diferenciace a morfogeneze u rostlin, percepce a transdukce signálů v regulaci vývinu a morfogenezi, fyziologické a strukturní adaptace kořenů na stresující podněty z prostředí, mechanizmus vrcholového růstu kořenových vlásků,endocytóza a vezikulární transport, zakládání a stabilizace polarity u rostlinných buněk, praktická aplikace pokročilých mikroskopických metod
 • 48 originálních vědeckých publikací, 1 monografie, 5 knižních kapitol, 323 citací ve Web of Science (WOS), h-index = 10

 Praxe v zahraničí:

 • 1996 – FESPB Fellow na krátkodobý studijní pobyt v Zentrum für Angewandte Genetik, Universität für Bodenkultur, Vídeň, Rakousko
 • 1999 – krátkodobý studijní pobyt na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Botanisches Institut, Zellbiologie der Pflanzen, Bonn, Německo
 • 2001 – krátkodobý studijní pobyt na Institut für Mikrobiologie und Genetik, University of Vienna, Rakousko
 • 2003 – 2005 – Marie Curie post-doc pozice na Dep. of Cell Physiology and Scientific Film, Institute of Ecology and Conservation Biology, University of Vienna, Rakousko
 • 2005 – krátkodobý studijní pobyt na Radboud Universiteit Nijmegen, Holandsko
 • 2007 – 2010 – 3-roční pobyt na Institute of Agrobiotechnology, Universidad Pública de Navarra, Španělsko
 • Prezentováno 77 příspěvků na mezinárodních vědeckých konferencích (5 jako invited speaker)

Granty a projekty:

 • 1992 – 2012 – hlavní řešitel a/nebo člen týmu 10 národních projektů Grantové Agentury VEGA Slovenské Akademie Věd a Agentury pro Podporu Vědy a Výzkumu (APVV), Bratislava
 • 2003 – 2005 – EU Grant pro post-doc pozici v mezinárodním projektu Evropské Unie v rámci 5th Framework: HPRN-CT-2002-00265 TIPNET “Molecular and cellular mechanisms of tip growth in plant cells”
 • 2006 – Individual Marie Curie European Reintegration Grant MERG-CT-2005-031168 v rámci 6th Framework of EU