Oddělení chemické biologie a genetiky

Hlavní směry našeho výzkumu zahrnují zejména vývoj nových chemických molekul specificky interagujících s klíčovými proteiny signálních a regulačních drah v buňce. Tuto problematiku dlouhodobě rozvíjíme a jejím výsledkem je řada biologicky aktivních, přírodních látek a jejich derivátů, např. topoliny, olomoucin, roskovitin, betuliny, pyratin, chemopreventivní látky a další. První skupina dílčích úkolů je zaměřena na hledání a vývoj látek zacílených na klíčové buněčné mechanismy, tedy buněčný cyklus a apoptózu. Tento výzkum směřuje k vývoji biomolekul orientovaných na molekulární cíle, které jsou rozhodující pro vznik nádorových buněk. Druhá skupina úkolů je zaměřena na cílené rostlinné regulátory, modulující fytohormonální status rostlin. Provádíme zejména syntézu nových látek klasickou i kombinatorní chemií, izolaci a identifikaci přírodních látek s prokazatelnými enzymově inhibičními, protein-deregulačními, chemopreventivními, růstově-regulačními a obecně biologickými účinky a rovněž modifikace vybraných, vysoce účinných chemických individuí s cílem vyvinout inhibitory/aktivátory a (ant)agonisty účinné v mikro a nanomolárních koncentracích. Součástí tohoto směru je i vývoj vhodných testů a zavedení jejich použití do rutinního, většinou robotizovaného screeningu stávajících chemických knihoven, přírodních látek, extraktů z rostlin a mikroorganismů a rovněž nově připravovaných derivátů. Provádíme testování biologických aktivit připravených sloučenin v rostlinných biotestech, včetně jejich interakcí s klíčovými enzymy percepce a metabolismu fytohormonů. Růstově-regulační vlastnosti nových látek budou v budoucnu testovány také pomocí „high-through put” fenotypizačního systému v normálních a stresových podmínkách a také v polních pokusech na hospodářsky významných plodinách.

  Mgr. Karel DOLEŽAL, Dr., DSc.
  Vedoucí oddělení, Senior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 940, karel.dolezal@upol.cz
  doc. RNDr. Jitka FRÉBORTOVÁ, Ph.D.
  Senior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 871, jitka.frebortova@upol.cz
  Mgr. Lucie PLÍHALOVÁ (SZÜČOVÁ), Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 940, lucie.szucova@upol.cz
  Mgr. Ondřej NOVÁK, Ph.D.
  Vedoucí výzkumný pracovník, Laboratoř růstových regulátorů, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
  +420 585 634 853, ondrej.novak@upol.cz
  Mgr. Lukáš SPÍCHAL, Ph.D.
  Senior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 855, lukas.spichal@upol.cz
  Ing. Radoslav KOPRNA, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 945, radoslav.koprna@upol.cz
  Mgr. Jiří GRÚZ, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 632 173, jiri.gruz@upol.cz
  RNDr. Tomáš GUCKÝ, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 784, tomas.gucky@upol.cz
  RNDr. Marek ZATLOUKAL, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 953, marek.zatloukal@upol.cz
  Mgr. Lucie RÁROVÁ, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 854, lucie.rarova@upol.cz
  Mgr. Aleš PĚNČÍK, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 862, ales.pencik@upol.cz
  Mgr. Markéta GEMROTOVÁ, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 899, marketa.gemrotova@upol.cz
  Mgr. Tibor BÉRES, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 860, tibor.beres@upol.cz
  Mgr. Václav MIK, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 785, vaclav.mik@upol.cz
  Mgr. Tomáš POSPÍŠIL, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 786, t.pospisil@upol.cz
  Nuria De DIEGO, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 830, nuria.de@upol.cz
  Mgr. Jan HUMPLÍK
  Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 945, jan.humplik@upol.cz
  Mgr. Jana KLÁSKOVÁ
  Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 899, jana.klaskova@upol.cz
  Mgr. Lenka PLAČKOVÁ
  Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 861, lenka.plackova@upol.cz
  Mgr. Lucia GALLOVÁ
  Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 899, lucia.gallova@upol.cz
  Bc.Ing. Václav BAZGIER
  Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 769, vaclav.bazgier@upol.cz
  Mgr. Hana KOZUBÍKOVÁ
  Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 783, hana.kozubikova@upol.cz
  Mgr. Veronika ŠUBERTOVÁ
  Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 914, veronika.subertova@upol.cz
  Mgr. Ondřej BÍBA
  Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 632 173, ondrej.biba@upol.cz
  Mgr. Jan ŠIMURA
  Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 862, jan.simura@upol.cz
  Mgr. Hana VYLÍČILOVÁ (MALEČKOVÁ)
  Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 783, hana.vylicilova@upol.cz
  Mgr. Kristýna FLOKOVÁ
  Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 862, kristyna.flokova@upol.cz
  Mgr. Jaroslav NISLER, Ph.D.
  Vědecký pracovník, Laboratoř růstových regulátorů , Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
  +420 585 634 784, jaroslav.nisler@upol.cz
  Mgr. Jana ŠIROKÁ
  Vědecká pracovnice, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 899, jana.siroka@upol.cz
  Ing. Petra AMAKOROVÁ
  Vědecká pracovnice, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 858, petra.amakorova@upol.cz
  Ing. Michaela ŠUBRTOVÁ
  Vědecká pracovnice, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 632 173, michaela.subrtova@upol.cz
  Miloslava ŠUBOVÁ
  Technička v biologii, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 830, miloslava.subova@upol.cz
  Mgr. Veronika TUREČKOVÁ, Ph.D.
  Odborná pracovnice, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 862, veronika.tureckova@upol.cz
  Jarmila BALONOVÁ
  Laborantka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 830, jarmila.balonova@upol.cz
  Ing. Tereza KUBICOVÁ
  Sekretářka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 670, +420 585 634 941, tereza.kubicova@upol.cz
  Mgr. Dominika HÁJKOVÁ
  Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 856, dominika.hajkova@upol.cz
  Ing. Jan LAZECKÝ
  Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 945, jan.lazecky@upol.cz
  Asta ŽUKAUSKAITE, Dr.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 670, astazukauskaite@gmail.com
  Mgr. Eva ŘEZNÍČKOVÁ
  Vědecká pracovnice, Laboratoř růstových regulátorů , Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
  +420 585 634 914, eva.reznickova@upol.cz
  Mgr. Radek JORDA, Ph.D.
  Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 854, radek.jorda@upol.cz
  Mgr. Veronika MALÍNKOVÁ
  Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 783, veronika.malinkova@upol.cz
  Mgr. Jana OKLEŠŤKOVÁ, Ph.D.
  Vědecký pracovník, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 853, jana.oklestkova@upol.cz
  Ing. Jaromír MIKULÍK, Ph.D.
  Vědecký pracovník, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 862, jaromir.mikulik@upol.cz