doc. RNDr. Jitka Frébortová, Ph.D. (nar. 1968)

frebortova

 Vzdělání:

 • Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Olomouc, obor analytická chemie – titul Mgr. (1991), RNDr. (1999)
 • Doktorské studium na PřF UP, obor analytická chemie – titul Ph.D. (1995)
 • Doktorské studium na United Graduate School of Agricultural Science, Tottori University, Department of Biological Chemistry, Faculty of Agriculture, Yamaguchi University, japonsko, obor Bioresources Science – titul Ph.D. (1997)
 • Habilitace pro obor biochemie na PřF UP – titul doc. (2008)

 Zaměstnání:

 • 1997 – 2005 – PřF UP Olomouc, Laboratoř růstových regulátorů, vědecký pracovník (1999-2002 mateřská dovolená)
 • 2005 – 2009 – PřF UP Olomouc, Laboratoř růstových regulátorů, odborný asistent
 • 2009 – dosud – PřF UP Olomouc, Laboratoř růstových regulátorů, docent
 • 2010 – dosud – Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Oddělení růstových regulátorů, senior researcher

 Vědecké zaměření:

 • Metabolismus rostlinných hormonů cytokininů, zaměření na charakterizaci enzymů metabolismu cytokininů u rostlin a bakterií
 • Publikovala 30 odborných prací (20 záznamů na ISI WoS, 220 citací, h-index 9), spoluautor patentu uděleného v ČR, USA a dalších zemích, řada prezentací na konferencích

 Praxe v zahraničí:

 • 1993-1997 – Yamaguchi, Japonsko
 • Řada kratších stáží (1-6 týdnů) Lyngby, Lund, Řím, Berlín, Columbia (USA), Yamaguchi, Naha (Japonsko), Braunschweig, zkušenosti s výukou v rámci učitelských pobytů Erasmus – Lyngby, Lund

 Granty a projekty:

 • Hlavní řešitel 2 projektů GAČR a 1 projektu FRVŠ, člen řešitelského týmu řady vědeckých národních a mezinárodních projektů (GAČR, MŠMT, KONTAKT), koordinátor vzdělávacího projektu Erasmus (DTU Lyngby), člen realizačního týmu projektů OP VK
 • Senior researcher v Centru regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum