Mgr. Karel Doležal, Dr., DSc. (nar. 1967)

dolezalk

Vzdělání:

 • 1985 – 1990 – Mgr. v oboru anorganická chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
 • 1992 – 1996 – Dr. v oboru molekulární biologie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
 • 2014 – DSc. v oboru biologicko-ekologických věd, Akademie věd České republiky

Zaměstnání:

 • 1990 – 1992 – výzkumný pracovník ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu pícninářském, Troubsko u Brna, Výzkumná stanice Zubří
 • 1992 – dosud – vědecký pracovník ÚEB AV ČR, Olomouc
 • 1996 – dosud – vědecký pracovník v Laboratoři růstových regulátorů PřF UP & ÚEB AV ČR, Olomouc
 • 2011 – dosud – senior researcher, vedoucí Oddělení chemické biologie a genetiky, Centrum regionu Haná pro zemědělský a biotechnologický výzkum

Vědecké zaměření:

 • syntéza vícesubstituovaných purinových derivátů, vztah mezi jejich chemickou strukturou a biologickou aktivitou, analytická chemie cytokininů a dalších rostlinných hormonů – HPLC, imunoafinitní chromatografie, hmotnostní spektrometrie, biosyntéza a metabolismus aromatických a isoprenoidních cytokininů
 • publikoval 110 článků v mezinárodních časopisech (WOS) (3 219 citací dle WOS, 2 852 bez autocitací, h-index = 28)
 • autor nebo spoluautor 50 udělených patentů a 4 nových patentových přihlášek

Praxe v zahraničí:

 • 1996 – 1997 (6 m): Bayreuth University, Bayreuth, Německo, post-doc
 • 1997 – 1999 (12 m): Swedish Agriculture University Umeå, Umeå, Švédsko, post-doc
 • několik kratších studijních pobytů

Členství:

 • editor a člen redakční rady časopisu Plant Growth Regulation (Springer, IF 2 333), South African Journal of Botany (Elsevier, IF 1 244)

Granty a projekty:

 • řešitel nebo spoluřešitel 9 grantových projektů (GAČR, NAZV, IGA AV ČR)