Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin

Výzkumné cíle oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin jsou zaměřeny zejména na uchování, charakterizaci a využití genetické diverzity vybraných léčivých rostlin a zelenin, které jsou uloženy v genové bance spravované Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. Genová banka zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin rozšiřována o nové přírůstky z celého světa. Vybrané položky jsou popsány pomocí morfologických deskriptorů, je hodnocena jejich odolnost vůči chorobám, škůdcům a abiotickému stresu. Rovněž jsou stanoveny obsahy farmaceuticky významných látek ve vztahu k místu původu a kvalitě půdy. S cílem vypracovat jednotný systém identifikace budou všechny položky analyzovány pomocí publikovaných i nově odvozených DNA markerů. Tato práce umožní identifikovat molekulární markery v těsné vazbě na důležité znaky, což usnadní výběr vhodných genotypů pro šlechtění a produkci. Pro možnost komerčního využití jsou optimalizovány podmínky pěstění s cílem maximalizace produkce farmaceuticky významných sekundárních metabolitů. Bude hledán vztah mezi stresem, aklimatizací rostlin na změny pěstebních podmínek a produkcí sekundárních metabolitů. Významnou část programu představuje studium přírodních látek léčivých rostlin a zelenin a jejich deriváty, analýza vztahu mezi strukturou a biologickou aktivitou v návaznosti na klíčové molekulární cíle signálních a regulačních drah normálních i nádorových buněk.

  doc. RNDr. Petr TARKOWSKI, Ph.D.
  Vedoucí oddělení, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; člen Vědecké Rady Centra; Senior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  +420 585 634 677, petr.tarkowski@upol.cz
  Ing. Helena STAVĚLÍKOVÁ, Ph.D.
  Junior Researcher, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
  +420 585 208 965, +420 702 087 801, stavelikova@genobanka.cz
  RNDr. Ivana DOLEŽALOVÁ, Ph.D.
  Junior Researcher, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
  +420 585 208 966, +420 702 087 788, dolezalova@genobanka.cz
  RNDr. Irena PETRŽELOVÁ, Ph.D.
  Junior Researcher, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
  +420 585 208 966, +420 702 087 798, petrzelova@genobanka.cz
  Ing. Miroslav HÝBL, Ph.D.
  Junior Researcher, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
  +420 585 208 964, +420 702 087 802, hybl@genobanka.cz
  Ing. Kateřina SMÉKALOVÁ, Ph.D.
  Junior Researcher, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
  +420 585 208 962, +420 702 087 791, smekalova@genobanka.cz
  Mgr. Michaela JEMELKOVÁ
  Junior Researcher, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
  mateřská dovolená, jemelkova@genobanka.cz
  Ing. Katarína KAFKOVÁ, Ph.D.
  Junior Researcher, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
  +420 585 208 962, +420 607 060 313, kafkova@genobanka.cz
  Mgr. Michal SOCHOR, Ph.D.
  Junior Researcher, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
  +420 585 208 966, +420 732 780 660, sochor@genobanka.cz
  Ing. Sanja ĆAVAR ZELJKOVIĆ, Ph.D.
  Junior Researcher, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
  +420 585 208 965, zeljkovic@vurv.cz
  RNDr. Michal BERČÁK, Ph.D.
  Junior Researcher, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
  +420 585 208 965, +420 607 060 314, bercak@vurv.cz
  Jaroslava ROHÁČOVÁ
  Sekretářka, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
  +420 585 208 971, +420 702 087 785,
  Pavel KOPECKÝ
  Projektový referent, kurátor kolekce, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
  +420 585 208 964, +420 702 087 794, kopecky@genobanka.cz
  Jan MILITKÝ
  Technik, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
  +420 585 208 968, +420 702 087 796,
  Vlasta KOČÍ
  Technička, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
  +420 585 208 968, +420 702 087 793,
  Petr BUČEK
  Technik, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
  +420 585 208 968, +420 702 087 786,
  Alena DUDKOVÁ
  Technička, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
  +420 585 208 968, +420 702 087 789,
  Vlasta SCHUBERTOVÁ
  Technička, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
  +420 585 208 961, +420 702 087 799,
  Věra SKLENÁŘOVÁ
  Technička, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
  +420 585 208 968, +420 702 087 800,
  Renata MELICHÁRKOVÁ
  Technička, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
  +420 585 208 968, +420 601 322 327,
  Eliška KRAUSOVÁ
  Technička, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
  +420 585 208 968, +420 702 087 795,
  Kateřina MARECKÁ
  Technička, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
  +420 585 208 968, +420 702 087 792,
  Roman KADIERA
  Technik, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
  +420 585 208 968, +420 702 087 797,