doc. RNDr. Petr TARKOWSKI, Ph.D. (nar. 1976)

Vzdělání:

 • 1999 – ukončení studia oboru Analytická chemie na PřF UP v Olomouci
 • 2003 – ukončení doktorského studia oboru Biologie na PřF UP v Olomouci
 • 2011 – habilitace v oboru Biochemie, PřF UP v Olomouci

Zaměstnání:

 • 2002 – vědecký pracovník, katedra botaniky, PřF UP v Olomouci
 • 2003 – 2005 postdoc, Umea Plant Science Centre, Umea, Sweden
 • 2006 – vědecký pracovník, katedra biochemie, PřF UP v Olomouci
 • 2007 – odborný asistent, katedra biochemie, PřF UP v Olomouci
 • 2012 – docent, katedra biochemie, PřF UP v Olomouci

Vědecké zaměření:

 • Analytické metody studia fytohormonů
 • Biosyntéza cytokininů, interakce auxin-cytokinin
 • Strigolaktony
 • Sekundární metabolity rostlin
 • publikoval > 30 odborných prací (26 záznamů na WoS; > 900 citací, h-index 15), > 40 prezentací na konferencích 

Členství:

 • Česká společnost chemická
 • Spectroskopická společnost J.M.M.
 • The Phytochemical Society of Europe
 • Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii