Oddělení metabolomiky

  Mgr. Ondřej NOVÁK, Ph.D.
  Vedoucí výzkumný pracovník, Laboratoř růstových regulátorů, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
  +420 585 634 853, ondrej.novak@upol.cz
  prof. Ing. Miroslav STRNAD, CSc., DSc.
  Vedoucí výzkumný pracovník, Laboratoř růstových regulátorů, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
  +420 585 634 850, miroslav.strnad@upol.cz
  doc. RNDr. Martin FELLNER, Ph.D.
  Vědecký pracovník, Laboratoř růstových regulátorů , Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
  +420 585 634 905, martin.fellner@upol.cz
  Mgr. Jaroslav NISLER, Ph.D.
  Vědecký pracovník, Laboratoř růstových regulátorů , Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
  +420 585 634 784, jaroslav.nisler@upol.cz
  Ing. Ludmila OHNOUTKOVÁ, Ph.D.
  Vědecká pracovnice, Oddělení chemické biologie a genetiky, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
  +420 585 634 909, ludmila.ohnoutkova@upol.cz
  Mgr. Eva ŘEZNÍČKOVÁ
  Vědecká pracovnice, Laboratoř růstových regulátorů , Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
  +420 585 634 914, eva.reznickova@upol.cz
  RNDr. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D.
  Vědecký pracovník, Laboratoř růstových regulátorů , Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
  +420 585 634 786, j.pospisil@upol.cz
  Mgr. Danuše TARKOWSKÁ, Ph.D.
  Vědecká pracovnice, Laboratoř růstových regulátorů , Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
  +420 585 634 858, danuse.tarkowska@upol.cz
  RNDr. Miroslav KVASNICA, Ph.D.
  Vědecký pracovník, Laboratoř růstových regulátorů , Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
  +420 585 634 853, miroslav.kvasnica@upol.cz