Ondřej Novák

Mgr. Ondřej NOVÁK, Ph.D. (nar. 1976)Ondrej-Novak

 Vzdělání:

 • 1994 – 1999 – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Analytická chemie, magisterské studium (titul Mgr.)
 • 2001 – 2006 – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Botanika, doktorské studium (titul Ph.D.)

 Zaměstnání:

 • 2004 – 2007 – PřF UP Olomouc, vědecký pracovník
 • 2007 – dosud – PřF UP Olomouc, odborný asistent
 • 2008 – dosud – ÚEB AV ČR, vědecký pracovník
 • 2013 – dosud – vedoucí oddělení metabolomiky Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

 Praxe v zahraničí:

 • 2010 – 2012           – Umeå Plant Science Centre, Umeå, Švédsko, Postdoc
 • několik kratších studijních pobytů (Německo, Nizozemí, Španělsko)

Vědecké zaměření:

 • Vývoj nových analytických metod pro kvalitativní i kvantitativní stanovení biologicky aktivních látek a studium jejich metabolismu v rostlinách – zapojení moderních izolačních technik v kombinaci s kapalinovou chromatografií a rychle skenující hmotnostní spektrometrií
 • Publikoval < 90 článků v mezinárodních časopisech s IF, 2 kapitoly v odborných knihách, < 50 abstraktů na mezinárodních konferencích (Citační index WOS – 1513 (1264 bez autocitací); h-index = 20)

 Granty a projekty:

 • Hlavní řešitel nebo spoluřešitel 5 národních (GA AVČR, GAČR, MŠMT) projektů.

 Členství v odborných společnostech:

 • Česká společnost experimentální biologie rostlin
 • Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
 • Phytochemical Society of Europe
 • Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii