Oddělení struktury genomu obilovin a pícnin

Výzkumný tým Sekce genomiky a metabolomiky ÚEB AV ČR, v.v.i.se zaměřuje na získání nových poznatků o struktuře genomu zemědělských plodin a na přípravu nových materiálů pro šlechtění obilovin (pšenice, ječmen a žito) a pícnin (kostřavy a jílky) s lepší odolností vůči chorobám a škůdcům, lepší tolerancí vůči suchu a mrazu a lepšími užitnými vlastnostmi. Výzkumný cíle jsou naplňovány za využití nejnovějších postupů strukturní a funkční genomiky a proteomiky s důrazem na multidisciplinární přístupy. Na výzkumném programu se budou podílet nově přijatí pracovníci a vybraní pracovníci Ústavu experimentální botaniky AV ČR, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oblasti studia genomu rostlin a s mapováním genomu a spoluprací se šlechtitelskou praxí. K výzkumu jsou používány unikátní metody vypracované na Ústavu experimentální botaniky AV ČR, které zásadním způsobem usnadňují analýzu složitých genomů zemědělských plodin, v kombinaci s nejnovějšími metodami paralelního sekvenování a DNA čipů. Pro pšenici budou konstruovány fyzické mapy vybraných chromozómů, s následným použitím při pozičním klonování genů podmiňujících významné vlastnosti jako je ranost kvetení a výnos. Budou rovněž izolovány geny podmiňující rezistenci vůči chorobám a škůdcům. Funkce izolovaných genů bude ověřována pomocí genetické transformace kontrolních genotypů v rámci spolupráce s výzkumným programem Rostlinné biotechnologie. Vedle izolace vybraných genů budou u pšenice i ostatních plodin odvozovány DNA markery v těsné vazbě na další důležité geny. Genetické mapování a fenotypové hodnocení potomstev je realizováno ve spolupráci s oddělením genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin. Takto odvozené markery umožní šlechtění pomocí markerů.

Více informací: http://olomouc.ueb.cas.cz/

  prof. Ing. Jaroslav DOLEŽEL, DrSc.
  Vedoucí výzkumný pracovník a Vědecký ředitel Centra, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  +420 585 238 703, dolezel@ueb.cas.cz
  Ing. Hana ŠIMKOVÁ, CSc.
  Vedoucí laboratoře, Senior Researcher, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  +420 585 238 715, simkovah@ueb.cas.cz
  Mgr. Jan VRÁNA, Ph.D.
  Junior Researcher, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  +420 585 238 720, vrana@ueb.cas.cz
  Ing. Zbyněk MILEC, Ph.D.
  Junior Researcher, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  +420 585 238 712, milec@ueb.cas.cz
  Mgr. Helena TOEGELOVÁ, Ph.D.
  Junior Researcher, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  +420 585 238 716, stankovah@ueb.cas.cz
  Mgr. Zuzana IVANIČOVÁ
  Ph.D. studentka, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  +420 585 238 717, ivanicova@ueb.cas.cz
  Mgr. Tomáš BESEDA
  Ph.D. student, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  +420 585 238 728, beseda@ueb.cas.cz
  Mgr. Petr CÁPAL, Ph.D.
  Junior Researcher, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  +420 585 238 714, capal@ueb.cas.cz
  Mgr. Zuzana TULPOVÁ
  Ph.D. studentka, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  tulpova@ueb.cas.cz