Mgr. Lucie Plíhalová (Szüčová), Ph.D. (nar. 1978)

szucoval

Vzdělání:

  • 2002 – Mgr. Anorganická chemie, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
  • 2007 – Ph.D. Chemie, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
  • 2010 – Institut průmyslově právní výchovy, ÚPV a Metropolitní Univerzita Praha o. p. s.

Zaměstnání:

  • 2005 – doposud – Laboratoř růstových regulátorů, společné pracoviště Ústavu experimentální botaniky AV ČR v.v. i. a Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, výzkumný pracovník a odborný asistent
  • 2010 – doposud – Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, PřF UP v Olomouci, junior scientist
  • 2011 – doposud – vedoucí oddělení transferu výsledků vědy a výzkumu Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

Výzkum a zkušenosti s transferem technologií:

  • syntéza a charakterizace 2,6,7,8,9-substituovaných purinů a jejich biologická aktivita, S.A.R., fluorescenční značky pro studium cytokininových receptorů, afinitní ligandy pro proteiny se vztahem k cytokininům, značené cytokininy, komplexní sloučeniny s deriváty cytokininů
  • 10 publikovaných vědeckých článků, více než 30 konferenčních příspěvků
  • udělený US patent (2011) a 5 podaných patentových přihlášek jako původce, pomoc při návrzích licenčních smluv, člen profesionálního vyjednávacího týmu, poradce v otázkách duševního vlastnictví (LRR bylo do současnosti uděleno více než 30 patentů po celém světě a zaměstnanci pracoviště jsou původci nejméně 50-ti dalších patentových přihlášek).

Granty a projekty:

  • GAČR, GA501/10/1450, Fluorescenčně značené cytokininy jako nástroj pro studium funkce cytokininů (2010-2013), GA 522/09/1576, Vývoj biospecifických ligandů pro afinitní chromatografii proteinů schopných vázat cytokininy. (2009-2012), spoluřešitel