RNDr. Martina Špundová, Ph.D. (nar. 1971)

Vzdělání:DSCN3006

 • 1994 – ukončení studia oboru Biofyzika a chemická fyzika na PřF UP v Olomouci
 • 2000 – zisk titulu RNDr. a Ph.D. v oboru Biofyzika na PřF UP v Olomouci

Zaměstnání:

 • 1996 – 2000 – odborný pracovník, PřF UP v Olomouci
 • 2000 – 2005 – odborný asistent, PřF UP v Olomouci
 • 2005 – 2010 – mateřská dovolená
 • 2010 – dosud – vědecko-pedagogický pracovník a koordinátor vzdělávacích a popularizačních aktivit, PřF UP v Olomouci

Vědecké zaměření:

 • vliv biotických a abiotických stresových faktorů na fotosyntézu
 • změny fotosyntézy během přirozené a uměle navozené senescence, vliv světla a rostlinných hormonů
 • využití metod fluorescence chlorofylu při diagnostice stresu rostlin
 • publikace: 20 záznamů na WoS; 127 citací, h-index 8; prezentace na konferencích: 3 ústní a přibližně 20 posterových prezentací

Praxe v zahraničí:

 • 2002 – 2004 (6 měsíců) – Faculty of Biotechnology, Jagiellonian University Krakow, Poland; visiting scientist

Granty a projekty:

 • 2001 – 2003 – řešitel grantu č. 522/01/P098  „Effect of light and plant integrity on functional and structural changes of thylakoid membranes during senescence“