Rada centra

Představenstvo a Rada Centra

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
předseda Rady Centra a člen Představenstva Rady Centra
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci
+420 585 631 001, rektor@upol.cz

RNDr. Martin VÁGNER, CSc.
člen Představenstva Rady Centra
Ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
+420 225 106 453, vagner@ueb.cas.cz

Ing. Jiban KUMAR, Ph.D.
člen Představenstva Rady Centra
Ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.
+420 233 022 480, Jiban@vurv.cz

Doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
člen Rady Centra
Děkan Přírodovědecké fakulty UP
+420 585 634 001, martin.kubala@upol.cz

RNDr. Ladislav ŠNEVAJS
člen Rady Centra
Zástupce Statutárního města Olomouc
+420 585 513 445, ladislav.snevajs@olomouc.eu                                                               

JUDr. Vladimír LICHNOVSKÝ
člen Rady Centra
Zástupce Olomouckého kraje
+420 585 508 28o, v.lichnovsky@olkraj.cz

Ing. Ladislav JEŘÁBEK
člen Rady Centra
Zástupce Ministerstva zemědělství ČR
+420 221 812 252, ladislav.jerabek@mze.cz