prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.

freborti

Vedoucí výzkumný pracovník, Ředitel Centra, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
+420 585 634 922, ivo.frebort@upol.cz

Prof. Frébort je ředitelem Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci a Ph.D. v oboru „Bioresources Science“ získal na Tottori Univerzitě v Japonsku. Je autorem více než 100 odborných vědeckých publikací, věnujících se výzkumu především v oblasti biochemie, enzymologie a molekulární biologie. Jeho nejnovější práce a projekty se týkají zejména rostlinné biotechnologie a přípravě GM rostlin.
Od roku 1988 působí na PřF UP v Olomouci, přičemž od roku 2005 jako profesor v oboru biochemie. Je členem celé řady prestižních společností a řešitelem nebo spoluřešitelem více než 30 vědecko-výzkumných projektů.

Více …