Vědecká rada

Vědecká rada Centra                                                                                Bývalí členové Vědecké rady

prof. Ing. Jaroslav DOLEŽEL, DrSc.
Vědecký ředitel Centra a Předseda Vědecké rady Centra
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
+420 585 205 852, dolezel@ueb.cas.cz

prof. RNDr. Ivo FRÉBORT, CSc., Ph.D.
Ředitel Centra a člen Vědecké rady Centra
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 922, ivo.frebort@upol.cz

prof. RNDr. Jozef ŠAMAJ, DrSc.
Člen Vědecké rady Centra
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 978, jozef.samaj@upol.cz

prof. RNDr. Petr ILÍK, Ph.D.
Člen Vědecké rady Centra
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 153, petr.ilik@upol.cz

prof. Ing. Miroslav STRNAD, CSc., DSc.
Člen Vědecké rady Centra
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
+ 420 585 634 850, strnad@ueb.cas.cz

prof. Mgr. Marek ŠEBELA, Dr.
Člen Vědecké rady Centra
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+ 420 585 634 927, marek.sebela@upol.cz

Mgr. Jan BARTOŠ, Ph.D.
Člen Vědecké rady Centra
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
+420 585 205 881, bartos@ueb.cas.cz

doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
Člen Vědecké rady Centra
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
+420 585 634 677, petr.tarkowski@upol.cz

prof. Ing. Olga VALENTOVÁ, CSc.
Externí akademický člen Vědecké rady Centra
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
+420 220 443 027, olga.valentova@vscht.cz

prof. RNDr. Jiří FAJKUS, CSc.
Externí akademický člen Vědecké rady Centra
Masarykova univerzita, Brno
+420 549 494 003, fajkus@sci.muni.cz

doc. Ing. Antonín DREISEITL, CSc.
Externí člen Vědecké rady Centra
Agrotest fyto, s .r. o. a Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o.
+420 573 317 139, dreiseitl.antonin@vukrom.cz

prof. Jeffrey A. COLE
Externí člen Vědecké rady Centra
Vice President of the European Federation of Biotechnology
j.a.cole@bham.ac.uk

Mgr. Jitka Janečková Moťková
Externí člen Vědecké rady Centra
ředitelka Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje ČR
+420 602 708 246, janeckova@khkok.cz