prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.

dolezelj

Vedoucí výzkumný pracovník a Vědecký ředitel Centra, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
+420 585 238 703, dolezel@ueb.cas.cz

Prof. Doležel je vědeckým ředitelem Centra a současně vedoucím výzkumného programu Nové materiály a metody šlechtění rostlin. Od roku 1983 je zaměstnán v Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR v. v. i. Jeho hlavním vědeckým zaměřením je struktura a evoluce rostlinných genomů, aplikace průtokové cytometrie k analýze jaderného genomu, mapování a sekvenování genomů zemědělsky významných plodin. Během své vědecké kariéry absolvoval celou řadu odborných stáží a je autorem více než 150 článků v impaktovaných časopisech, editorem dvou knih a řešitelem nebo členem řešitelského kolektivu u více než 20 projektů.

Více …