prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (nar. 1954)

Vzdělání:

 • Vysoká škola zemědělská, Agronomická fakulta, Brno – titul Ing. (1978)
 • vědecká aspirantura pro obor genetika v Ústavu experimentální botaniky ČSAV – titul CSc. (1983)
 • obhajoba doktorské disertační práce pro obor genetika na AV ČR – titul DrSc. (2001)
 • habilitace pro obor botanika (Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) – titul Doc. (2001)
 • profesor pro obor molekulární biologie a genetika, Masarykova univerzita v Brně (2013)

Zaměstnání:

 • 1983 – 1985 – Ústav experimentální botaniky, oddělení rostlinných biotechnologií, Olomouc, vědecký pracovník
 • 1985 – 1986 – Studijní pobyt, ENEA, C.R.E. Casaccia, Itálie
 • 1986 – 1994 – Ústav experimentální botaniky, oddělení rostlinných biotechnologií, Olomouc, samostatný vědecký pracovník
 • 1994 – dosud – Ústav experimentální botaniky, Laboratoř molekulární cytogenetiky a cytometrie, vedoucí
 • 1997 – dosud – Vedoucí olomouckého pracoviště Ústavu experimentální botaniky
 • 1992 – 2002 – Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, katedra buněčné biologie a genetiky
 • 2002 – dosud – Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, katedra buněčné biologie a genetiky, docent
 • 2010 – dosud – Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Ústav experimentální botaniky, Olomouc, vedoucí Centra strukturní a funkční genomiky rostlin a vědecký ředitel Centra regionu Haná

Vědecké zaměření:

 • struktura a evoluce genomu rostlin, aplikace průtokové cytometrie pro analýzu jaderného genomu, analýza molekulární organizace rostlinných chromozómů, výzkum chromozomové genomiky pro podporu mapování a sekvenování komplexních genomů zemědělských plodin, interakce a evoluce rodičovských genomů hybridních a polyploidních rostlin
 • editoval dvě vědecké publikace a vydal přes 150 článků, které mají více než 3300 citací dle ISI WoS, h-index = 29

Praxe v zahraničí:

 • 1985 – 1986 – 1 rok postdoc na ENEA, C.R.E. Casaccia, Itálie
 • 1987 – 1997 – 12 krátkodobých (1 týden – 4 měsíce) pobytů v 7 zemích, přednášky na 12 studijních pobytech (Itálie, Malajsie, Thajsko, Polsko, Rakousko, Uruguay); pozvání na 32 přednášek na zahraničních univerzitách a výzkumných institucích; pozvání na 24 přednášek na mezinárodních konferencích v zahraničí; FAO/IAEA expert v oboru rostlinné genetiky a biotechnologie, programy technické spolupráce s rozvojovými zeměmi
 • 1998 – 2007 – Předseda Pracovní skupiny pro genetiku a šlechtění Globálního programu pro šlechtění banánovníku (PROMUSA, Montpellier, Francie)
 • 2005 – dosud – Člen řídícího výboru Světového konsorcia pro genomiku banánovníku (Montpellier, France)
 • 2005 – dosud – Člen výboru Mezinárodního konsorcia pro sekvenování genomu pšenice

Granty a projekty:

 • hlavní řešitel a/nebo člen týmu 22 národních (GA ČR, MŠMT, NAZV) a mezinárodních projektů (NSF a USDA v USA)
 • vedoucí výzkumného programu Nové materiály a metody šlechtění rostlin v Centru regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum