Výzkumné programy

Proteinová biochemie a proteomika

  • Vedoucí výzkumného programu: prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.

Bioenergetika rostlin

  • Vedoucí výzkumného programu: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.

Chemická biologie

  • Vedoucí výzkumného programu: prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.

Rostlinné biotechnologie

  • Vedoucí výzkumného programu: doc. Mgr. Petr Galuszka, Ph.D.

Buněčná a vývojová biologie rostlin

  • Vedoucí výzkumného programu: prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.

 Genetika a genomika rostlin

  • Vedoucí výzkumného programu: prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.

Metabolomika

  • Vedoucí výzkumného programu: Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.

Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin

  • Vedoucí výzkumného programu: Ing. Karel Dušek, CSc.