Bioenergetika rostlin

Vedoucí výzkumného programu: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D. a řešitelské pracoviště

Růst rostlin a související zemědělská produkce jsou mimo jiné závislé na optimalizaci bioenergetických reakcí rostlin při měnících se vnějších podmínkách. Bioenergetika rostlin je určována především fotosyntetickými reakcemi v chloroplastech a jejich regulačními procesy. Nejrychlejší regulace probíhá v thylakoidních membránách na úrovni pigment-proteinových komplexů, ty pomalejší zahrnují například produkci signálních molekul a metabolitů. Hlavní náplní této klíčové aktivity bude studium regulačních procesů rostlin za působení stresových podmínek a to jak na úrovni celých rostlin, tak i na úrovni organel a molekul. Jedním z výzkumných úkolů bude studium strukturně-funkčních charakteristik velkých nativních proteinových superkomplexů v thylakoidních membránách, které se účastní regulace toku elektronů a excitací. Budeme se intenzivně věnovat i studiu produkce nebezpečných reaktivních forem kyslíku ve fotosystémech za stresových podmínek a také studiu komplexních fyziologických změn v rostlinách vyvolaných stresovými faktory (například změn obecných fotosyntetických charakteristik nebo změn hladin fytohormonů a dalších signálních molekul). Velká pozornost bude věnována zavádění moderních neinvazivních optických metod k detekci stresů a aklimačních procesů rostlin.