Metabolomika

Vedoucí výzkumného programu: Mgr. Ondřej Novák, Ph.D. a řešitelské pracoviště

Tento dílčí cíl je zaměřený na vývoj metod a studium nízkomolekulárních biologicky aktivních látek za využití moderních, vysoce selektivních a extrémně citlivých analytických metod. Za tímto účelem bude použito metod cílené a necílené metabolomické analýzy ke stanovení celkového metabolického profilu přirozených rostlinných růstových regulátorů a sledování změn v metabolismu jednotlivých vybraných skupin. Budou vyvinuty a zavedeny moderní izolační techniky, nové postupy pro extrakci a purifikaci z komplikovaných rostlinných matric. Z důvodů správného a přesného stanovení budou připraveny některé nové stabilně izotopicky značené standardy. Dále budou optimalizovány metody kvantifikace a identifikace pracující se spojenými technikami rychlé kapalinové chromatografie a citlivé rychle skenující hmotnostní spektrometrie. Metabolomický přístup pomůže při objasňování rolí a funkcí biologicky aktivních látek při regulaci vývojových procesů v rostlinách a v jejich jednotlivých částech (kořen, nadzemní část, květy).